POLITICA INTEGRATA IN DOMENIUL CALITATII - MEDIULUI - SIGURANTEI ALIMENTULUI

MISIUNE

Consolidarea SC MINEXFOR SA ca partener de afaceri de nivel national si international, recunoscut prin profesionalism si calitate in producerea si comercializarea apei minerale naturale.


VIZIUNE

SC MINEXFOR SA isi propune imbunatatirea continua a eficacitatii performantelor sistemelor de management integrate calitate-mediu-siguranta alimentului care au fost implementate.

Prin intermediul acestui sistem integrat se urmareste realizarea urmatoarelor obiective :

- Asigurarea unei comunicari externe si interne adecvate care sa furnizeze informatii referitoare la aspectele sigurantei alimentului legate de produsele organizatiei, care pot fi relevante pentru alte organizatii din lantul alimentar;

- Identificarea si satisfacerea cerintelor exprimate ale clientilor;

- Declararea calitatii ca principiu de baza al tuturor activitatilor organizatiei;

- Identificarea, evaluarea si tinerea sub control a pericolelor privind siguranta alimentului;

- Motivarea personalului prin corelarea necesitatilor si interesului acestuia cu indeplinirea obiectivelor stabilite, pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemelor integrate, sigurantei produselor si proceselor, a respectarii cerintelor legale si de reglementare;

- Minimizarea impactului generat asupra mediului de produsele si procesele societatii printr-o utilizare eficienta a utilitatiilor, a materiilor prime si a materialelor auxiliare in toate activitatile desfasurate, prin reducerea cantitatii de deseuri rezultate si valorificarea eficienta si ecologica a deseurilor recuperabile;

- Luarea deciziilor pe baza de fapte si in conformitate cu cerintele legislatiei si reglementarilor in vigoare, cit si cu cerintele consumatoriilor;

- Instruirea si constientizarea faptului ca fiecare angajat este raspunzator de igiena, calitatea si siguranta muncii sale prin pastrarea mediului de lucru sigur, curat si ordonat.

- Crearea unor relatii reciproc avantajoase cu furnizorii societatii, solicitandu-le si incurajandu-i sa creasca nivelul din punct de vedere al calitati, sigurantei si ecologic al produselor.

Pentru realizarea acestor obiective, asiguram resursele necesare pentru mentinere si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemelor de management integrate, singurul instrument care ne permite sa imbunatatim continu performantele.

In calitate de Director General, ma angajez prin autoritatea de care dispun si in primul rand, prin exemplul personal, in dezvoltarea si imbunatatirea continua a eficacitatii sistemelor de management integrate calitate-mediu-siguranta alimentului
.
Convingerea mea este ca toti angajatii firmei inteleg si participa la aplicarea acestei politici in scopul imbunatatirii continue a calitatii vietii lor, relatiilor de afaceri, a calitatii produselor si proceselor, precum si a mediului inconjurator.


Deva, Mai - 2015

ing. Dan DraghiciCopyright © Minexfor SA, 2014 - powered by MicaWeb
Vizitatori: 007740